donderdag 27 maart 2014

Ask someone else to draw on your page - finish it | Week 13 DLP


DLP week 13. My husband drew the little house for me which he saw looking out of the window when we were on holiday last week. I added some colour, used some stencils, pieces from old magazines, and of course some doodles to finish it.
DLP week 13: "Vraag of iemand anders iets op je pagina tekent en maak het zelf verder af". Mijn man tekende het huis wat hij zag toen hij uit het raam keek op ons vakantieadres. Ik heb de kleuren toegevoegd, wat afbeeldingen uit tijdschrifen en natuurlijk doodles.
Groetjes Esther.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten